0471/39 43 55

Mijn eigen honden


Kyra
Marly
Marly

Kyra

Kyra is een Golden Retriever teefje geboren op 1 juni 2011.

Deze zachtaardige, kindvriendelijke hond is mijn rechterhand als het er op aankomt mensen en vooral kinderen te helpen hun angst voor honden te overwinnen.

Kyra is een zeer geduldige, evenwichtige hond die erg tolerant is naar iedereen toe. Ze heeft er geen probleem mee aangeraakt te worden of een koekje uit een kinderhand aangeboden te krijgen

Aan de leiband stapt ze voorzichtig mee alsof ze rekening houdt met de leeftijd van het kind. Hoe jonger het kind, hoe voorzichtiger ze is. Zelfs kinderen van 2 à 3 jaar hebben al met Kyra gewandeld.

Kyra kan ook zeer veel bevelen feilloos uitvoeren zoals "zit, liggen, recht, voet, zit voor...". Ze blaft zelfs op bevel en zwijgt ook weer op bevel. Het is altijd leuk voor kinderen wanneer ze Kyra bevelen kunnen geven. Zo hebben ze het gevoel dat ze toch een beetje macht over deze hond hebben en dat is erg gunstig om hun angst voor honden te doen afnemen.

Marly

Marly is een Golden Retriever teefje geboren op 04 mei 2013.

Marly is een speelse maar heel sociale hond die heel goed met andere honden kan opschieten. Ze wil alleen maar vriendjes zijn en de ganse dag spelen. Marly is mijn ideale hulpje, zeg maar therapiehond, om moeilijke honden terug op het rechte pad te krijgen. Zij kan op een zeer correcte en beleefde manier andere honden begroeten zodat de kans op een conflict erg klein wordt.

Honden die als puppy slecht gesocialiseerd zijn en wat bang zijn van andere honden neemt zij vakkundig onder haar vleugels, beter dan wij mensen dat kunnen.

Marly is niet zo erg territoriaal gericht en blaft ook zeer weinig wat haar naar andere honden toe een vriendelijke en vredelievende uitstraling geeft.

Candy

Candy is een teefje geboren op 24 december 2018 in Roemenië.

Ze is waarschijnlijk een mix van onder andere een Podenco Ibicenco en een Ierse Terriër. Ze heeft de kleuren en de zwemvliezen van de Podenco. De ruwe vacht, stand van de staart, het sikje onder de kin en vooral het temperament heeft ze van de Ierse Terriër.

De moeder van Candy is gevangen op straat toen ze zwanger was. Haar puppies zijn dus geboren in gevangenschap. De puppies zouden dan gedood worden in een dodingsstation. Hiervan werden ze gered door de organisatie Heros Dogs.

Na een tijdelijke opvang hebben wij dan uiteindelijk beslist om Candy te adopteren. Candy is intussen zindelijk, eet goed, leert heel goed lopen aan de lijn. Ze is heel sociaal naar andere honden en mensen. Ze is intussen beste vriendjes met Kyra en Marly, stapt op mensen af om ze te begroeten in plaats van er van weg te lopen, komt onmiddellijk als je ze roept. Dit allemaal slechts in een tijdsspanne van 6 à 8 weken. Candy wordt een superhondje.